تپش قلب
امبدینگ نخکندولا
میکرونیدلینگ با درماپن
درمان تعریق
ليفت صورت بانخ
لاغری با روش کت گوت
تزریق ژل و بوتاکس
لیزر موهای زائد با جدیدترین دستگاه موجود در کشور

تپش قلب

تپش معمولی و تپش شدید به عمل شدید قلب در ضربان گفته می شود که توسط بیمار حس می گردد و با عصبی بودن و بی قراری همراه می شود.در کلینیک اغلب با بی خوابی ، فراموشی ، سرگیجه و وزوز گوش همراه است.

در طب سوزنی پاتوژنز این است که قلب حفاظت و ساپورت پیدا نمی کند و فکر و روح خانه ای ندارد که در آن آسایش داشته باشد.فاکتورهای پاتوژنیک از نظر طب سوزنی در ارتباط با کاهش و ضعف چی خون است که بلغم و خون باعث انسداد داخلی می شود.در درمان از نظر طب سوزنی ، پزشک باید مقاومت بدن را در برابر سندروم کاستی ها(Deficiency) افزایش دهد و سندرمهای زیادی(Excess) را در بدن رفع کند.

سپس در مواری که ExcessوDeficiencyهمراه هم هستند هر دو متد را جهت درمان بکار برد.در طب غربی اگر آریتمی در بیماری های روماتیسمال قلبی ، کرونر قلب و بیماری های قلبی تنفسی ایجاد شود درمان می شود.

علت شناسی و پاتوژنزاز نظر طب سوزنی
1- کمبود چی:
کمبود چی در طب سوزنی توانایی ساپورت خون ، یا توانایی تشکیل خون در عروق را جهت تغذیه قلب ندارد که این مسئله باعث متاثر شدن روح و ایجاد تپش می شود.

2- کمبود خون:
بیماری های طولانی از نظر طب سوزنی ، ساختار ضعیف بدن ، نگرانی فراوان ، مصرف زیاد خون یا از دست دادن خون را سبب می شوند.رسیدن دوباره خون و چی به قلب و روح مختل گردیده ، این احساس عدم امنیت روح باعث تپش قلب می گردد.
3- آتش و بلغم:
ضعف طحال در طب سوزنی و صدمه آن توسط تغذیه نامناسب باعث اختلال در عمل و ترانسفورماسیون طحال شده و در نهایت تجمع بلغم و نم به گرما و آتش تبدیل می گردد. آتش و بلغم روح را متاثر کرده و تپش قلب به وجود می آورد.

تشخیص افتراقی از نظر طب سوزنی
کاهش چی در طب سوزنی

علائم اصلی:تپش تنگی نفس
علائم همراه:ترسو بودن و بی قراری به علت نارسایی قلبی در ساپورت روح می باشد.کمبود چی قلب و خروج مایع قلب به صورت عرق فراوان در کف دستها از نظر طب سوزنی می باشد.کمبود چی قلب به صورت زبان رنگ پریده و بار نازک سفید و پالس ضعیف و متناوب خودش را نشان می دهد.

2- کمبود و ضعف خون در طب سوزنی
علائم اصلی:تپس سرگیجه و ورتیگو

علائم همراه:صورت بی روح بی قراری وگرما در قلب بی خوابی وخواب دیدن فراوان
علائم زبان و نبض در طب سوزنی:زبان رنگ پریده نوک زبان قرمز نبض نخی سریع
آنالیز سندروم در طب سوزنی:ضعف و کمبود خون توانایی تغذیه قلب را ندارد و باعث تپش قلب وبی خوابی می شود.کمبود خون ، عدم توانایی تغذیه سر

و چشم را به همراه دارد و همین امر باعث ورتیگو و سرگیجه می شود.از نظر طب سوزنی قلب مسئولیت عرق خونی را به عهده دارد و صورت نشان دهنده وضعیت قلب می باشد. قلب مسئولیت وضعیت روحی افراد از نظر طب سوزنی به عهده دارد ، کمبود خون باعث عدم ساپورت روح توسط قلب شده و بی قراری و خواب دیدن های مکرر را مطرح می کند.

زبان در طب سوزنی پنجره قلب است و اگر ضعیف باشد زبان کم رنگ و بی روح است.اگر در طب سوزنی ضعف خون باعث گرما شود نوک قرمز زبان و نبض سریع و نخی شکل را در بر دارد.

3- آتش بلغم در طب سوزنی
علائم اصلی:تپش متغیر احساس پری قفسه سینه طعم تلخ دهان

علائم همراه:خلط زیاد و زرد با سرفه ادرار تیره یبوست و اشکال در دفع
زبان و نبض در طب سوزنی:بار چسبنده زرد نبض لغزنده(Slippery) و سریع
آنالیز سندروم:تپش و بی قراری از نظر طب سوزنی به علت حمله آتش بلغم به روح است.پری قفسه سینه به علت انسداد داخلی به و به دلیل بلغم است.طعم تلخ دهان به علت بلغم و نم ایجاد کننده گرما است.

4- استاز و انسداد خون
علائم اصلی:تپش بی قراری دردهای متغیر قلبی در موارد شدید.

علائم همراه:گرفتگی و احساس درد در قفسه سینه لبها و ناخن های سیانوتیک
نبض و زبان از نظر طب سوزنی:زبان ارغوانی وتیره و دارای اکیموز نبض متلاطم(Choppy) و متناوب
آنالیز سندروم در طب سوزنی(Acupuncture):خون انسداد یافته باعث اختلال حرکت در مدارها و کولاترالها می شود.قلب توانایی تغذیه شدن را

نداردکه باعث تپش قلب گردیده ، چی انسداد یافته و خون مسدود شده اختلال عمل یانگ قلب را سبب می شوند و احساس پری وسنگینی در سینه به وجود می آید.انقباض قلب ، دردهای متناوب قلب را درپی خواهد داشت و از نظر طب سوزنی(ACU) مدارها و کولاترالها مسدود شده و باعث به وجود آمدن لبها و ناخن های سیانوتیک می شود.

درمان در طب سوزنی
کمبود چی qi:
درمان اصلی از نظر طب سوزنی(Acup) تقویت چی و آرام کردن روح

انتخاب نقطه در طب سوزنی(Acup):
/ BL15 / HT7 / PCS / R14
متد فرو کردن سوزن:از نظر طب سوزنی (Acup)تمام نقاط به طور عمودی زده می شود و 20 دقیقه نگه داشته می شود. اساتید طب سوزنی هر 3 دقیقه یکبار و هر زمان یک دقیقه نقاط را تحریک می کنند.

2- کمبود خون
درمان اصلی:تقویت خون و آرامش بخشیدن به روح

انتخاب نقاط از نظر طب سوزنی:BL20 / HT5 / BL17 / ST 36
متد فرو کردن سوزن:HT5و دیگر نقاط را عمودی و اولی 3/0 چون(CUN)و بقیه نیز عمودی نیم تا یک چون (CUN)و بقیه نیز عمودی ولی نیم تا یک چون((CUNاز نظر اساتید طب سوزنی

3- آتش و بلغم
درمان اصلی در طب سوزنی(ACUP):برطرف کردن گرمای بدن دور کردن بلغم - آرامش قلب
انتخاب نقاط:/ ST40 / LU10 / PC4 / HT4
متد فرو کردن سوزن:HT4را 5/0 چون عمودی و بقیه را نیم تا یک چون عمودی میزنیم و 20 دقیقه نگه می داریم.

4- استاز خون
درمان اصلی:تقویت گردش خون و بالا بردن خون رسانی به قلب

انتخاب نقطه از نظر طب سوزنی:SP10 / R6 / HT3 / PC3
متد فرو کردن سوزن:گذاردن موک روی R6در درمان موردهای اولیه ازنظر اساتید طب سوزنی(ACUP)فروکردن سوزنها به عمق یک چون و تقویت H3 و PC3و تضعیف SP10و نگه داری سوزنها به مدت 20 دقیقه مفید است.


آدرس مطب : تهران ، یوسف آباد ، خیابان فتحی شقاقی ، بین یوسف آباد و چهلستون ، ساختمان پزشکان سبز ، طبقه دوم
تلفن : 88722038 - 021

الفبای طب سوزنی

طب سنتی چین معتقد است هرآنچه در قسمتی از بدن اتفاق می افتد بر دیگر بخشهای بدن تآثیرگذار است

تاریخچه طب سوزنی

تاریخچه طب سوزنی به دو هزارسال قبل از میلاد مسیح باز میگردد. جایی که هنوز فلزات کشف نشده بوده اند

خواندنی مطلب امروز