درمان درد معده در طب سوزنی
امبدینگ نخکندولا
تزریق ژل و بوتاکس
درمان تعریق
ليفت صورت بانخ
لیزر موهای زائد با جدیدترین دستگاه موجود در کشور
لاغری با روش کت گوت
میکرونیدلینگ با درماپن

درمان درد معده در طب سوزنی

درد در معده از سندروم های معمولی است که مشخصه آن سریع شروع می شود و درد در ناحیه اپیگاستر است.در طب سوزنی معمولا به علت رژیم نامرتب و نامناست ، حمله سرما ، سوء تعذیه ی معده و همینطور به علت حمله معده توسط چی پاتولوژیک کبد است.درمان شامل تنظیم چی و هارمونیزه کردن معده و برطرف کردن درد می باشد.درد معده در اثر زخم معده ، گاستریت ، گاستریت عصبی کبد و کیسه صفرای بیمار و اختلالات پانکراس که درطب غربی نام برده شده در تقسیم بندی طب سوزنی(شرقی)مستطر است.

علت شناسی و پاتوژنز از نظر طب سوزنی
1- کمبود معده و حمله سرمای پاتولوژیک : از نظر طب سوزنی کمبود یانگ(yang)معده و طحال باعث تجمع سرمای داخلی گردیده و ساختمان بدنی ضعیف نیز بدن را مستعد حمله سرما می کند و در نهایت تغذیه ضعیف معده ایجاد درد در معده می کند.

2- تجمع غذا : از نظر طب سوزنی رژیم غذایی نامرتب، رو آوردن به غذاهای خام و سرد باعث آزار معده گردیده و باعث درد اپیگاستر می شود.

3- حمله به معده توسط چی پاتولوژیک کبد : از نظر طب سوزنی افسردگی باعث تجمع چی کبد گردیده و این تجمع باعث اختلال در تسهیل حرکت چی می شود که نهایتا درد بوجود می آورد. در هر حال در طب سوزنی هر جا اختلال در حرکت چی و خون بوجود آید و مسئله انسداد مطرح باشد درد ایجاد می شود.

تشخیص افتراقی از نظر طب سوزنی
کمبود معده و سرمای پاتولوژیک :
علائم اصلی در طب سوزنی عبارت اند از درد در اثر سرما در ناحیه اپیگاستر که در اثر فشار و گرم کردن بهبود یابد.
علائم همراه در طب سوزنی عبارت اند ازاحساس سرما در چهار اندام ، بی علاقه و بی انرژی ، ضعف و بازگشت آبکی به معده .
تشخیص زبان و نبض: زبان نرمال یا رنگ پریده و بار ظریف و نبض عمیق و آهسته

آنالیز سندروم از نظر طب سوزنی
ساختار طحال و معده ضعیف همراه با سرمای خارجی که باعث تجمع سرما در معده می گردد و در نهایت سوء تغذیه باعث درد معده می شود.سرمای پاتولوژیک توسط گرم کردن می تواند برطرف شود و با فشار باعث حرکت بهتر چی و برطرف شدن درد می گردد.طحال در کنترل چهار اندام و عضلات نقش دارد.

2- احتباس غذا
علائم اصلی درطب سوزنی عبارت اند از احساس پری در اپیگاستر و اتساع شکم که با فشار بدتر می شود ، باد گلوی فراوان و رگورژیتاسیون (برگشت غذا به مری)
علائم همراه در طب سوزنی عبارت اند ازاشتهای کم و درد که با خوردن بدتر می شود و باعث استفراغ می شود.
تشخیص نبض و زبان: بار ضخیم و چرب ، نبض عمیق و قوسی یا لغزان

آنالیز سندروم از نظر طب سوزنی
پرخوری باعث احتباس غذا می گردد و این به خودی خود باعث انسداد چی معده می شود که درد اپیگاستر را در پی خواهد داشت و احساس پری و اتساع شکم را بوجود می آورد.

3- حمله به معده توسط چی پاتولوژیک کبد
علائم اصلی از نظر طب سوزنیعبارت اند از دردهای پریودیک با انتشار به نواحی هیپوکندر و باد گلوی زیاد
علائم همراه در طب سوزنی عبارت اند از تهوع ، استفراغ ، رگورژیتاسیونآبکی ، احساس پری در اپیگاستر و اتساع شکم
تشخیص زبان و نبض : بار ظریف و سفید زبان ، نبض عمیق و سیمی شکل

آنالیز سندروم
در طب سوزنی انسداد چی کبد باعث حمله به معده می گردد واین خود اتساع شکم و درد اپیگاستر را باعث می شود.چی سرگردان و پاتولوژیک باعث ارجاع درد به هیپوکندرها می شود چون مدار کبد از هیپوکندر در می شود.تهوع ، استفراغ ، باد گلو ، رگورژیتاسیوناسید ، کم اشتهایی در اثر بالا رفتن پاتولوژیک چی معده است.چون پاتولوژی بیماری در عمق بدن است و مربوط به کبد می باشد ،نبض عمیق و سیمی شکل است.

درمان
درمان اصلی از نظر طب سوزنی تنظیم حرکت چی و آرام کردن معده باعث کاهش درد می شود.

انتخاب نقاط:
Rn12,St36,Pc6,Sb4را بعنوان نقاط اصلی درمان انتخاب می کنیم.
در صورت سرمای معده R6 اضافه می شود.
در صورت احتباس غذا نقطه اکسترا Lineitingاضافه می شود.
در صورت حمله چی پاتولوژیک کبد Tlr3اضافه می شود.
در سرما روش تقویت استفاده می شود و در موارد دیگر روش تضعیف بکار می رود.


آدرس مطب : تهران ، یوسف آباد ، خیابان فتحی شقاقی ، بین یوسف آباد و چهلستون ، ساختمان پزشکان سبز ، طبقه دوم
تلفن : 88722038 - 021

درباره این موضوع مطالب بیشتری بخوانید


الفبای طب سوزنی

طب سنتی چین معتقد است هرآنچه در قسمتی از بدن اتفاق می افتد بر دیگر بخشهای بدن تآثیرگذار است

تاریخچه طب سوزنی

تاریخچه طب سوزنی به دو هزارسال قبل از میلاد مسیح باز میگردد. جایی که هنوز فلزات کشف نشده بوده اند

خواندنی مطلب امروز